dafa888

    登录  | 

    公共服务

    当前位置: 首页 >> 公共服务 >> dafa888公告 >> 正文

    通知

     

    各部分:

    根据四川省教育厅办公室转发《四川省大数据中心关于开展2019年四川省政府网上政务服务能力社会满意度网络投票活动的函》的要求,请各部分在12月5日18:00前积极引导部分职工、学生介入评估。

    特此通知

                                  dafa888办公室

                                    2019年12月3日           

    • 2019-12-03 09:59:25
    • 文章来源:
    • 作 者:
    • 浏览次数:
    dafa888dafa888
    dafa888

    Copyright © 2002-2019dafa888版权所有